Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Nguyễn Văn Hiếu

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Email liên lạc: nvhieu.sgddt@tphcm.gov.vn

Nguyễn Huỳnh Long

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Email liên lạc: nhlong.sgddt@tphcm.gov.vn

Võ Phi Rạng Đông

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy
Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy

Email liên lạc: vprdong.sgddt@tphcm.gov.vn

- Phụ trách chung công tác Ban Tổ chức

- Hỗ trợ công tác Văn phòng và các Ban đảng ủy Sở khi có phân công

- Phụ trách các đảng bộ, chi bộ theo sự phân công của Ban Chấp hành Đảng ủy

Nguyễn Chính Tâm

Chánh Văn phòng Đảng ủy
Chánh Văn phòng Đảng ủy

Email: 

- Phụ trách chung của Văn phòng

- Hỗ trợ công tác của Ban Tổ chức khi có phân công

- Phụ trách các đảng bộ, chi bộ theo sự phân công của Ban Chấp hành Đảng ủy

Lê Văn Dần

Phó Chánh văn phòng Đảng ủy
Phó Chánh văn phòng Đảng ủy

Điện thoại cơ quan: 028.3822.4639

Email liên lạc: lvdan.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách Đảng vụ:

- Phụ trách công tác văn phòng; tổ chức các hội nghị của đảng bộ, tổng hợp, báo cáo công tác quý, 6 tháng, năm của Văn phòng Đảng ủy

- Hỗ trợ công tác của các Ban đảng ủy Sở khi có phân công

 

- Phụ trách hoạt động đảng bộ, chi bộ:

+ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Cao đẳng Kinh tế TPHCM

+ Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

+ Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật.

+ Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

+ Cao đẳng Bách Việt.

Dương Thành Tài

Chuyên viên
Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 028.3822.4639

Email liên lạc: dttai.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách Đảng vụ:

- Tham mưu công tác tuyên giáo, dân vận và quy chế dân chủ cơ sở, bồi dưỡng chính trị.

- Theo dõi công tác chính trị tư tưởng; công tác dư luận xã hội, theo dõi thông tin báo chí, thông tin mạng.

- Cập nhật các hoạt động của Đảng ủy Sở trên website của Đảng ủy Sở;

- Phối hợp Phòng Chính trị tư tưởng

- Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên và phối hợp công tác cấp thẻ đảng viên

- Hỗ trợ công tác Văn phòng và các Ban đảng ủy Sở khi có phân công

 

- Phụ trách hoạt động đảng bộ, chi bộ:

+ Cao đẳng Viễn Đông

+ Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12

+ Trung cấp Bách nghệ TPHCM

+ Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn

+ Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM

+ Cao đẳng Công nghệ thông tin TPHCM

Cao Văn Thanh

Chuyên viên
Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 028.3822.4639

Email liên lạc: cvthanh.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách Đảng vụ:

- Công tác văn thư lưu trữ; quản lý thông tin của công văn đi, đến của cấp trên, các bộ phận có liên quan và theo đường Lotus Note

- Đăng ký lịch công tác, cập nhật các văn bản trên website của Sở

- Phụ trách thu, nộp đảng phí, giữ Đảng phí để lại; theo dõi kinh phí hỗ trợ của Thành ủy

- Đề xuất phụ cấp của Ban Chấp hành Đảng bộ và kinh phí chi các hội nghị và các vấn đề có liên quan đến Đảng ủy Sở

- Hỗ trợ công tác các Ban đảng ủy Sở khi có phân công

 

- Phụ trách hoạt động đảng bộ, chi bộ:

+ Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn

+ Báo Giáo dục TPHCM

+ Công đoàn Giáo dục thành phố

+ Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Lê Thị Hồng Gấm.

+ Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Nguyễn Nghĩa

Chuyên viên
Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 028.3822.1901

Email liên lạc: nnghia.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách Đảng vụ:

- Tham mưu công tác kết nạp đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức, chuyển sinh hoạt đi, đến, thiết lập hồ sơ đảng viên, làm thẻ đảng, tặng huy hiệu đảng; lưu trữ hồ sơ đảng viên

- Tham mưu công tác kiểm điểm Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, công tác phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên

- Tham mưu, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

- Hỗ trợ công tác Văn phòng và các Ban đảng ủy Sở khi có phân công

 

- Phụ trách hoạt động đảng bộ, chi bộ:

+ Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

+ Trung học phổ thông Quốc tế Việt Úc

+ Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Vạn Xuân

+ Mầm non Nam Sài Gòn

+ Mầm non 19/5 Thành phố

+ Mầm non Thành phố 

Tô Hồng Dũng

Chuyên viên
Chuyên viên

Điện thoại cơ quan: 028.3822.1901

Email liên lạc: thdung.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách Đảng vụ:

- Công tác thẩm tra, xác minh; bảo vệ chính trị nội bộ

- Quản lý dữ liệu hồ sơ Ban Thường vụ, Ban Giám đốc

- Tham mưu công tác quy hoạch cán bộ cấp ngành, thống kê dữ liệu quy hoạch cán bộ.

- Phối hợp công tác kiểm điểm Ban Thường vụ, Ban Giám đốc

- Hỗ trợ công tác Văn phòng và các Ban đảng ủy Sở khi có phân công

 

Phụ trách hoạt động đảng bộ, chi bộ:

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An

+ Trung học phổ thông Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

+ Trung học phổ thông Nam Sài Gòn

+ Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM

+ Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TPHCM