Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ hai, 25/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 277

Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 02/2020 của BCĐ CCHC Chính phủ

Tin cùng chuyên mục

164