Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 15:31 Thứ sáu, 18/3/2022
Lượt đọc: 129

V/v báo cáo việc lựa chọn tài liệu, học liệu sử dụng trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 18/3/2022
Ngày có hiệu lực: 18/3/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 762-bc-lua-chon-tlhl_183202215.pdf
Nội dung:

87