Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 9:32 Thứ ba, 14/12/2021
Lượt đọc: 1531

Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

Số/Ký hiệu: 3609/SGDĐT-VP
Ngày ban hành: 14/12/2021
Ngày có hiệu lực: 14/12/2021
Người ký: Hồ Tấn Minh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
File đính kèm:
File thứ 1: 3609-ve-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nghi-dinh-so-30-cua-chinh-phu-ve-cong-tac-van_141220219439.pdf
Nội dung:

163