Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Cập nhật : 13:53 Thứ ba, 19/10/2021
Lượt đọc: 1248

Về việc báo cáo danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục thành phố.

Số/Ký hiệu: 168-CV/BTCĐU
Ngày ban hành: 19/10/2021
Ngày có hiệu lực: 19/10/2021
Người ký: Võ Phi Rạng Đông
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 168_1910202113599.pdf
File thứ 2: mau-bao-thong-ke-can-bo-lanh-dao-quan-ly-2021_1910202113599.xlsx
Nội dung:

87