Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Cập nhật : 11:6 Thứ tư, 24/11/2021
Lượt đọc: 302

Về tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Số/Ký hiệu: 181-CV/ĐU
Ngày ban hành: 24/11/2021
Ngày có hiệu lực: 24/11/2021
Người ký: Nguyễn Huỳnh Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 181_24112021111726.pdf
Nội dung:

87