Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 12:34 Thứ năm, 20/1/2022
Lượt đọc: 749

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Số/Ký hiệu: 206-CV/ĐU
Ngày ban hành: 20/1/2022
Ngày có hiệu lực: 20/1/2022
Người ký: Nguyễn Huỳnh Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 206_2012022123618.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87