Cập nhật : 14:50 Thứ tư, 22/9/2021
Lượt đọc: 865

Về tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Số/Ký hiệu: 146-CV/ĐU
Ngày ban hành: 22/9/2021
Ngày có hiệu lực: 22/9/2021
Người ký: Nguyễn Huỳnh Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 146_2292021145316.docx
File thứ 2: 867_2292021145316.pdf
Nội dung:

86