Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 16:44 Thứ sáu, 26/11/2021
Lượt đọc: 2571

Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2021 - 2022

Số/Ký hiệu: 3315/SGDDT-GDTrH
Ngày ban hành: 26/11/2021
Ngày có hiệu lực: 26/11/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 3315huongdannhiemvuitc21221_26112021164642.doc
Nội dung:

163