Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Cập nhật : 10:6 Thứ năm, 11/11/2021
Lượt đọc: 784

Về hình thức họp của cấp ủy, tổ chức đảng trong tình hình hiện nay.

Số/Ký hiệu: 170-CV/ĐU
Ngày ban hành: 11/11/2021
Ngày có hiệu lực: 11/11/2021
Người ký: Nguyễn Huỳnh Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 170_111120211088.pdf
Nội dung:

87