Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Cập nhật : 10:39 Thứ năm, 21/10/2021
Lượt đọc: 897

Về đăng ký nhu cầu đào tạo lý luận chính trị năm 2022.

Số/Ký hiệu: 157-CV/ĐU
Ngày ban hành: 21/10/2021
Ngày có hiệu lực: 21/10/2021
Người ký: Nguyễn Huỳnh Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 157_2110202110411.pdf
Nội dung:

87