Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Có 33 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

3315/SGDDT-GDTrHVăn bảnTrung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục26-11-2021
2 Về hướng dẫn tổ chức, xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của đơn vị giáo dục

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

4210/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD16-12-2020
3 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9)

3494/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD21-10-2020
4 Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

4003/BGDĐT-CNTTVăn bảnTTTT&CTGD12-10-2020
5 Về việc điều chỉnh tiêu chí đánh giá an toàn trường học và tạm ngưng hoạt động căn tin trong các trường

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bảnTTTT&CTGD30-04-2020
6 Về đảm bảo an toàn, an ninh các hệ thống CNTT tại đơn vị cơ sở giáo dục

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

4486/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD03-12-2019
7 Về thời gian tập huấn chương trình "Tư duy thời đại số"

(Tải File đính kèm)

 Văn bảnTTTT&CTGD24-10-2019
8 Về triển khai hệ thống phần mềm quản lý thư viện trường học trực tuyến

(Tải File đính kèm)

3662/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD09-10-2019
9 Về triển khai Hệ thống Thông tin điều hành giáo dục trên các thiết bị di động

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

3567/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD03-10-2019
10 Về triển khai chương trình “Tư duy thời đại số” năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

3483/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD30-09-2019
11 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8)

3337/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD20-09-2019
12 Về kế hoạch tập huấn giáo viên tham gia dự án YouthSpark năm học 2018-2019.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1526/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD16-05-2019
13 Về tổ chức sân chơi giao lưu sản phẩm CNTT học kỳ II năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

1499/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD09-05-2019
14 Về tham dự triển lãm công nghệ Giáo dục Quốc tế BESS Việt Nam 2019

(Tải File đính kèm)

595/GDĐT-VPVăn bảnTTTT&CTGD01-03-2019
15 Báo cáo số liệu CNTT phục vụ Đề án phổ cập tin học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

503/GDĐT-TTTTVăn bảnTTTT&CTGD26-02-2019
123