Có 126 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

(Tải File đính kèm)

08/CT-TTgVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 05-08-2022
2 Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

(Tải File đính kèm)

2591/KH-SGDĐTVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 03-08-2022
3 Định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

(Tải File đính kèm)

460/UBND-NCPCVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 07-04-2022
4 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của ngành giáo dục

(Tải File đính kèm)

194/KH-BGDĐTVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 07-04-2022
5 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022

(Tải File đính kèm)

4511/KH-UBNDVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 07-04-2022
6 Công tác pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2021-2022 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

3590/KH-SGDĐTVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 13-12-2021
7 Kế hoạch công tác chính trị tư tưởng năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

2548Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 20-09-2021
8 Kế hoạch tập huấn chuyên đề về “Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em do tác động của dịch bệnh COVID-19”

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

2547Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng20-09-2021
9 Về hướng dẫn triển khai Hệ thống khai báo y tế điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm)

2059Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng23-06-2021
10 Kế hoạch Tổ chức hoạt động hè của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

(Tải File đính kèm)

1694Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 09-06-2021
11 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

1235/KH-SGDĐTVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 29-04-2021
12 Tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

671/UBND-NCPC Văn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 09-04-2021
13 Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật truyền thống cho đội ngũ giáo viên âm nhạc, giáo viên phụ trách phong trào văn hóa - nghệ thuật trong trường học năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

974/KH-SGDĐTVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 06-04-2021
14 Hội nghị tập huấn kỹ năng hướng nghiệp và giới thiệu các công cụ, mô hình thực hiện công tác hướng nghiệp cho học sinh, năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

729/SGDĐT-CTTTVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 17-03-2021
15 Về khảo sát việc thực hiện công tác chính trị tư tưởng năm học 2020 – 2021 tại các đơn vị Trung cấp – Cao đẳng trực thuộc Sở

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

485/SGDĐT-CTTTVăn bảnPhòng Chính trị tư tưởng 24-02-2021
123456789