Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Có 174 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

(Tải File đính kèm)

32-HD/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy19-05-2022
2 Về việc gửi Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI (mở rộng).

(Tải File đính kèm)

45-BS/VPĐUVăn bảnĐảng ủy Sở11-05-2022
3 Chương trình công tác năm 2022 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

(Tải File đính kèm)

11-CTr/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy25-04-2022
4 Về việc nhập thông tin đội ngũ phục vụ công tác chuyển đổi số của ngành giáo dục.

(Tải File đính kèm)

269-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy25-04-2022
5 Về việc triển khai cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương năm 2022.

(Tải File đính kèm)

264-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy20-04-2022
6 Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

(Tải File đính kèm)

31-HD/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy12-04-2022
7 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2022.

(Tải File đính kèm)

30-HD/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy04-04-2022
8 Về việc gửi tài liệu tuyên truyền.

(Tải File đính kèm)

256-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy04-04-2022
9 Về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

(Tải File đính kèm)

247-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy28-03-2022
10 Về việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

(Tải File đính kèm)

237-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy22-03-2022
11 Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

(Tải File đính kèm)

01-QĐ/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy22-03-2022
12 Về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Tô Hiệu (1912 - 2022).

(Tải File đính kèm)

233-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy14-03-2022
13 Về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Lê Văn Lương (28/3/1912 - 28/3/2022).

(Tải File đính kèm)

231-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy14-03-2022
14 Về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022.

(Tải File đính kèm)

232-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy14-03-2022
15 Về triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

230-CV/ĐUVăn bảnĐảng ủy Sở14-03-2022
12345678910...>>

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích