Có 68 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định ban hành quy định về công tác kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1845_810202195832.pdf
File thứ 2: quy-dinh_810202195832.doc
1845/QĐ-SGDĐTVăn bảnPhòng Thanh Tra08-10-2021
2 Danh mục các cuộc Thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1danh-muc-thanh-tra-kiem-tra-so-gddt-nh-2021-2022_7102021141649.pdf
 Văn bảnPhòng Thanh Tra07-10-2021
3 Hướng dẫn bổ sung công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-hd-so-2627-bs-cong-tac-ktra-cua-p-gd-va-dt-nh-2021-20220001_4102021144253.pdf
2627/SGDĐT-TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra04-10-2021
4 Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm thi đua về công tác thanh tra, kiểm tra đối với Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-danh-gia-cham-thi-dua-cong-tac-thanh-tra-kiem-tra-pgddt-va-don-vi-truc-thuoc_249202118345.pdf
File thứ 2: phu-luc-1-va-phu-luc-2-cham-diem-thi-dua_249202118617.doc
262/TTrVăn bảnThanh tra Sở24-09-2021
5 Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-2587-vv-huong-dan-cong-tac-kiem-tra-noi-bo-nam-hoc-2021-2022_249202116630.pdf
File thứ 2: bieu-mau-hd-cong-tac-kiem-tra-noi-bo-nam-hoc-2020-2021_249202116630.doc
2587/SGDĐT-TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra24-09-2021
6 Kế hoạch Thanh tra năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-so-1803-ve-phe-duyet-khttra-nh-2021-20220001_1392021124757.pdf
File thứ 2: ke-hoach_1392021124757.pdf
File thứ 3: danh-muc-cac-cuoc-thanh-tra-cua-thanh-tra-so-nh-2021-2022-1_1392021124757.pdf
1803/QĐ-SGDĐTVăn bảnThanh tra Sở13-09-2021
7 Hướng dẫn công tác kiểm tra năm học 2021-2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2436-huong-dan-cong-tac-kiem-tra_109202192447.pdf
2436/SGDĐT-TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra10-09-2021
8 Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_pheduyetbosungkehoachthanhtranamhoc20202021_2412202014.pdf
3443/QĐ-GDĐT-TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra24-12-2020
9 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 ngành giáo dục Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_theo_doi_thi_hanh_pl_2020_32202014.doc
195/QĐ-GDĐT-TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra03-02-2020
10 (KHẨN) Về đề cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20190513_de_cu_thanh_tra_cam_chot_135201917.doc
144/TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra13-05-2019
11 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 20190320_ke_hoach_thi_hanh_pl_xlvphc_2019_-_sgddt_25320199.pdf
609 / QĐ-GDĐT-TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra25-03-2019
12 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các quy định về trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ - UBND thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ct15-ubnd_212201917.pdf
15/CT-UBNDVăn bảnPhòng Thanh Tra21-02-2019
13 Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 90/2013/nđ-cp ngày 08/8/2013 của chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt_022014_tt-ttcp_212201917.pdf
02/2014/TT-TTCPVăn bảnPhòng Thanh Tra21-02-2019
14 Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 90/2013/NĐ-CPVăn bảnPhòng Thanh Tra21-02-2019
15 Quyết định Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 ngành giáo dục và đào tạo Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh_theo_doi_thi_hanh_pl_2019_241201914.doc
186 /QĐ-GDĐT-TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra24-01-2019
12345
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) 028.38 229 360      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM