Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Có 15 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

(Tải File đính kèm)

1500/SGDĐT-KTKĐVăn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD13-05-2022
2 Hướng dẫn thực hiện Điều 46 Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thi Tốt nghiệp trung học phổ thông

(Tải File đính kèm)

1388Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD06-05-2022
3 Các văn bản hướng dẫn: tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, lớp 10 THPT; họp và tư vấn cha mẹ học sinh tuyển sinh vào lớp 10; xét công nhận tốt nghiệp THCS; tổ chức kỳ thi trình độ tiếng Hoa cấp tiểu học; tổ chức thi và xét tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9)

 Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD18-04-2022
4 Đề cử cán bộ tham gia tập huấn đánh giá ngoài 2020.

(Tải File đính kèm)

 Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-09-2020
5 Văn bản hướng dẫn tuyển sinh và lớp 10 trung học phổ thông (công lập và ngoài công lập), tuyển sinh vào lớp 6 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, hướng dẫn thi Tốt nghiệp Tiếng Pháp, tốt nghiệp Tiếng Hoa.

(Tải File đính kèm)

111322052020Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD22-05-2020
6 ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD15-07-2019
7 Các mẫu phiếu tuyển sinh lớp 10

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5)

 Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD17-04-2019
8 Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

 Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-04-2019
9 Các văn bản về tuyển sinh năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4), (Tải File đính kèm thứ 5), (Tải File đính kèm thứ 6), (Tải File đính kèm thứ 7), (Tải File đính kèm thứ 8), (Tải File đính kèm thứ 9), (Tải File đính kèm thứ 10), (Tải File đính kèm thứ 11)

 Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-04-2019
10 Hướng dẫn nhập mã số học sinh trong phần mềm thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2019.

(Tải File đính kèm)

 Văn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD26-03-2019
11 Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

4364/GDĐT-KTKĐCLGDVăn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD14-12-2018
12 Công văn 141: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT 141/KTKĐCLGDVăn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD27-11-2014
13 Công văn 140: Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS 140/KTKĐCLGDVăn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-11-2014
14 Công văn 115: hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học. Số: 115/KTKĐCLGDVăn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD16-11-2014
15 Về hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2008 - 2009. 1078/GDĐT-KT&KĐVăn bảnPhòng Khảo Thí & KĐCLGD06-09-2014

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích