Có 1957 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về hướng dẫn bổ sung hình thức tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-so-2730-hd-bs-hinh-thuc-to-chuc-hn-cb-cc-vc-nh-2021-2022_13102021104143.doc
File thứ 2: 2730-121021signed_13102021104143.pdf
2730/GDĐT-CĐGDVăn bảnVăn Phòng Sở13-10-2021
2 Về hướng dẫn bổ sung hình thức tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2729-121021signed_13102021103912.pdf
File thứ 2: 2021-so-2729-hd-bo-sung-hinh-thuc-to-chuc-hn-nld-nh-2021-2022_13102021103912.doc
2729/GDĐT-CĐGDVăn bảnVăn Phòng Sở13-10-2021
3 Quyết định ban hành quy định về công tác kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1845_810202195832.pdf
File thứ 2: quy-dinh_810202195832.doc
1845/QĐ-SGDĐTVăn bảnPhòng Thanh Tra08-10-2021
4 Danh mục các cuộc Thanh tra, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1danh-muc-thanh-tra-kiem-tra-so-gddt-nh-2021-2022_7102021141649.pdf
 Văn bảnPhòng Thanh Tra07-10-2021
5 Về thẩm định, đề xuất công nhận các mô hình của tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 150_510202110927.pdf
150-CV/ĐUVăn bảnVP Đảng Ủy05-10-2021
6 Hướng dẫn bổ sung công tác kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo NH 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-hd-so-2627-bs-cong-tac-ktra-cua-p-gd-va-dt-nh-2021-20220001_4102021144253.pdf
2627/SGDĐT-TTrVăn bảnPhòng Thanh Tra04-10-2021
7 Về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve-thuc-hien-ct18-nganh_3102021172622.pdf
2625/SGDĐT-VPVăn bảnVăn Phòng Sở03-10-2021
8 Công văn V/v Thực hiện nộp dự toán thu tài chính CĐCS năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv170cdgd-thuc-hien-nop-du-toan-nam-2022-cdcs_309202117.doc
Số: 170/CĐGDVăn bảnVP Công Đoàn30-09-2021
9 Hướng dẫn Xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mau-du-toan-2022-cdcs-dinh-kem-hd-so-169hd-cdgd-ngay-3092021_309202117.xls
File thứ 2: hd169hd-cdgd-du-toan-thu-chi-tai-chinh-cdcs-nam-2022_309202117.docx
169/HD-CĐGDVăn bảnCông đoàn Giáo dục30-09-2021
10 Về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-lien-tich-so-2609-ve-hd-hn-cbccvc-nam-nh-2021-2022_3092021104611.doc
File thứ 2: 2021-so-2609-lien-tich-hd-ve-to-chuc-hn-cbccvc-xay-dung-va-thuc-hien-quy-che-dc_3092021104611.pdf
2609/GDĐT-CĐGDVăn bảnVăn Phòng Sở30-09-2021
11 Về hướng dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị người lao động năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2021-so-2608-lien-tich-hd-to-chuc-va-noi-dung-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-nh-2021-2_3092021104233.pdf
File thứ 2: 2021-lien-tich-so-2608-hd-hn-nld-nh-2021-2022_3092021104233.doc
2608/GDĐT-CĐGDVăn bảnVăn Phòng Sở30-09-2021
12 Thông báo triển khai kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-trien-khai-kiem-tra-khao-sat-tinh-hinh-thuc-hien-cong-tac-cchc-kiem-soat-tth_3092021104533.pdf
2607/TB-SGDĐTVăn bảnVăn Phòng Sở30-09-2021
13 Góp ý Quy định của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Sở quản lý.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-127btcdu_2992021145756.pdf
 Văn bảnVP Đảng Ủy29-09-2021
14 Góp ý quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ, điều động, biệt phái và luân chuyển cán bộ.
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong-van-126btcdu_2992021145336.pdf
 Văn bảnVP Đảng Ủy29-09-2021
15 CÔNG ĐIỆN về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng 1190/CĐ-TTgVăn bảnVăn Phòng Sở26-09-2021
12345678910...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH
Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) 028.38 229 360      Email : sgddt@tphcm.gov.vn
Địa chỉ: Số 66 - 68 Lê Thánh Tôn Q.1 TPHCM