Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 21/2/2019
Lượt đọc: 150

Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 90/2013/nđ-cp ngày 08/8/2013 của chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Số/Ký hiệu: 02/2014/TT-TTCP
Ngày ban hành: 29/4/2014
Ngày có hiệu lực: 13/5/2014
Người ký: Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: tt_022014_tt-ttcp_212201917.pdf
Nội dung:

86