Cập nhật : 0:0 Thứ hai, 25/3/2019
Lượt đọc: 129

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 609 / QĐ-GDĐT-TTr
Ngày ban hành: 22/3/2019
Ngày có hiệu lực: 22/3/2019
Người ký: Giám đốc Lê Hồng Sơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 20190320_ke_hoach_thi_hanh_pl_xlvphc_2019_-_sgddt_25320199.pdf
Nội dung:

86