Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 16:39 Thứ tư, 19/1/2022
Lượt đọc: 519

Thông tư 50/2021/TT-BGDĐT Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu: 50/2021/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 19/1/2022
Ngày có hiệu lực: 19/1/2022
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: thong-tu-50-2021-tt-bgddt-ve-chuyen-truong-1_1912022164322.pdf
File thứ 2: qd-512002qdbgddt-ve-chuyen-truong-1_1912022164322.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87