Cập nhật : 14:27 Thứ sáu, 5/8/2022
Lượt đọc: 582

Tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường

Số/Ký hiệu: 08/CT-TTg
Ngày ban hành: 1/6/2022
Ngày có hiệu lực: 1/6/2022
Người ký: Vũ Đức Đam
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Công tác xây dựng văn hóa học đường
File đính kèm:
File thứ 1: 08-2022-chi-thi-cua-ttg-ve-tang-cuong-xay-dung-van-hoa-hoc-duong_582022143320.pdf
Nội dung:

Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng văn hóa trong trường học, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập: Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018, Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2021, Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2021, Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2021 và Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2022.

Văn hóa học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

87