Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 24/12/2020
Lượt đọc: 151

Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch thanh tra năm học 2020-2021

Số/Ký hiệu: 3443/QĐ-GDĐT-TTr
Ngày ban hành: 24/12/2020
Ngày có hiệu lực: 1/1/1
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: qd_pheduyetbosungkehoachthanhtranamhoc20202021_2412202014.pdf
Nội dung:

86