Cập nhật : 10:44 Thứ tư, 29/12/2021
Lượt đọc: 925

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025

Số/Ký hiệu: 3849/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 29/12/2021
Ngày có hiệu lực: 29/12/2021
Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
File đính kèm:
File thứ 1: 3849-ke-hoach-xay-dung-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-gd-2021-2025_30122021105240.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163