Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 10:44 Thứ tư, 29/12/2021
Lượt đọc: 1982

Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025

Số/Ký hiệu: 3849/KH-SGDĐT
Ngày ban hành: 29/12/2021
Ngày có hiệu lực: 29/12/2021
Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
File đính kèm:
File thứ 1: 3849-ke-hoach-xay-dung-va-nhan-rong-dien-hinh-tien-tien-gd-2021-2025_30122021105240.pdf
Nội dung:

163