Cập nhật : 10:36 Thứ ba, 7/9/2021
Lượt đọc: 128

Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025.

Số/Ký hiệu: 23-HD/ĐU
Ngày ban hành: 7/9/2021
Ngày có hiệu lực: 7/9/2021
Người ký: Nguyễn Huỳnh Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 23_792021103857.pdf
Nội dung:

163