Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 20:21 Thứ sáu, 10/6/2022
Lượt đọc: 416

Hướng dẫn Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Số/Ký hiệu: 114/HD-CĐGD
Ngày ban hành: 9/6/2022
Ngày có hiệu lực: 10/6/2022
Người ký: Nguyễn Mỹ Phi Phụng - Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: hd-so-114-ve-trien-khai-dot-shct-tt-ve-nd-t-mot-so-vd-ll-va-thuc_106202220.doc
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

87