Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 21/10/2020
Lượt đọc: 619

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88