Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 16/4/2019
Lượt đọc: 312

Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 01huongdan_thi_thptqg2019_164201916.doc
File thứ 2: 00huongdanhopphhsthptqg2019_24201915.doc
File thứ 3: mau_nhap_lieu_mien_thi_truong_24201915.xls
Nội dung:

1. Hướng dẫn thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

2. Hướng dẫn họp phụ huynh học sinh để phổ biến về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019.

3. Mẫu danh sách tổng hợp về miễn thi.

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88