Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 9:14 Thứ hai, 10/1/2022
Lượt đọc: 850

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2022.

Số/Ký hiệu: 27-HD/ĐU
Ngày ban hành: 10/1/2022
Ngày có hiệu lực: 10/1/2022
Người ký: Nguyễn Huỳnh Long
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 27_111202291626.pdf
Nội dung:

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86