Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 16/4/2019
Lượt đọc: 98

Các văn bản về tuyển sinh năm học 2019-2020

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
File thứ 1: 00_huong_dan_lap_ke_hoach_tuyen_sinh_164201916.doc
File thứ 2: 00_mau_ke_hoach_tuyen_sinh_2019-2020_164201916.doc
File thứ 3: 01_hd_xet_tnthcs_2019_164201916.doc
File thứ 4: 02_ts_10_thuong_2019_164201916.doc
File thứ 5: 03_tuyen_sinh_10_chuyen_tong_hop_2019_164201916.doc
File thứ 6: 04_tuyen_thang_2019_164201916.doc
File thứ 7: 05_xet_ts_10_dl_tt_2019_164201916.doc
File thứ 8: 06_hd_hop_phu_huynh_2019_164201916.doc
File thứ 9: 07_thcsphap2019_164201916.doc
File thứ 10: 08_tuyen_sinh_10_tichhop_2019_164201916.doc
File thứ 11: 09_tuyen_sinh_6_tdn_2019_164201916.doc
Nội dung:

1. Hướng dẫn lập kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

2. Mẫu Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp.

3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019.

4. Hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 – 2020.

5. Tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên năm học 2019 – 2020.

6. Tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 – 2020.

7. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2019 – 2020.

8. Hướng dẫn họp và tư vấn phụ huynh học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

9. Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018-2019 chương trình song ngữ tiếng Pháp.

10. Tuyển sinh vào lớp 10 Tích hợp năm học 2019 – 2020.

11. Tuyển sinh vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2019 - 2020.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88