Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021

Có 11 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản công năm học 2021-2022 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học (công lập); Hiệu trưởng các trường trung cấp, cao đẳng trực thuộc; Giám đốc TT.GDTX; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3199-ngay-16112021_1611202116.pdf
3199/GDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng KHTC16-11-2021
2 Về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2462-ngay-1092021_109202111.pdf
2462/SGDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng KHTC10-09-2021
3 Về hướng dẫn thực hiện giãn thu và hỗ trợ học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: datahcmedukehoachtaichinhcv2402huong-dan-gian-thuho-tro-hp69202113_69202117.pdf
2402/SGDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng KHTC06-09-2021
4 Về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv2275huong-dan-thusu-dung-hp-2021-2022_69202114.pdf
2275/SGDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng Kế hoạch Tài chính03-09-2021
5 Về hướng dẫn chi công tác thi tuyển sinh lớp 10 tại Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1548-ngay-2552021_255202111.pdf
1548/SGDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng Kế hoạch Tài chính25-05-2021
6 Về triển khai thực hiện chế độ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc Sở)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-1512-ngay-2152021-ve-huong-dan-nq-01-nq-04_245202114.pdf
 Văn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng Kế hoạch Tài chính24-05-2021
7 Về triển khai và mở rộng công tác thu hộ các nội dung thu khác từ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3757_ngay_10112020_1111202010.pdf
3757/GDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng KHTC11-11-2020
8 Về xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2023 (Kính gửi: Hiệu trưởng trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở)
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3623_ngay_30102020_311202010.pdf
File thứ 2: 3623_ngay_30102020_311202010.rar
3623/GDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng KHTC03-11-2020
9 Về triển khai mô hình quản lý "Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt" tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3355_ngay_12102020_t_1410202010.pdf
3355/GDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng KHTC14-10-2020
10 Về chấn chỉnh công tác quản lý thu chi khoản thu đầu năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv_3102a_24092020_ve_chan_chinh_cong_tac_quan_ly_thu_chi_dau_nh20-21_110202016.pdf
3102A/GDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng KHTC24-09-2020
11 Về hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thỏa thuận cho các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2925ngay1492020149202010_309202011.pdf
2925/GDĐT-KHTCVăn bản lĩnh vực Tài chính - Tài sảnPhòng KHTC14-09-2020