Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 11/11/2020
Lượt đọc: 220

Về triển khai và mở rộng công tác thu hộ các nội dung thu khác từ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở)

Số/Ký hiệu: 3757/GDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 10/11/2020
Ngày có hiệu lực: 10/11/2017
Người ký:
Cơ quan ban hành: Sở GDĐT
Trích yếu: Về triển khai và mở rộng công tác thu hộ các nội dung thu khác từ năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
File thứ 1: 3757_ngay_10112020_1111202010.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164