Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Cập nhật : 0:0 Thứ tư, 14/10/2020
Lượt đọc: 215

Về triển khai mô hình quản lý "Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt" tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Số/Ký hiệu: 3355/GDĐT-KHTC
Ngày ban hành: 12/10/2020
Ngày có hiệu lực: 12/10/2020
Người ký: PGĐ Lê Hoài Nam
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về triển khai mô hình quản lý "Trường học thông minh - An toàn - Không dùng tiền mặt" tại các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
File thứ 1: 3355_ngay_12102020_t_1410202010.pdf
Nội dung:

Tin cùng chuyên mục

164