Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 11/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 213

Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh với một số hoạt động nổi bật giai đoạn 2015 - 2020

Tin cùng chuyên mục

86