Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022

Giám đốc

Ông Lê Duy Tân
Ông Lê Duy Tân

Email liên lạc: ldtan.sgddt@tphcm.gov.vn

Phụ trách chung

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Tuấn
Ông Nguyễn Hồng Tuấn

Điện thoại cơ quan: 38291875

Email liên lạc: nhtuan.sgddt@tphcm.gov.vn, hongtuan@hcm.edu.vn

- Điều hành hoạt động Trung tâm.

- Phụ trách Hệ thống Thông tin giáo dục ; Hệ thông tin quản lý giáo dục.

- Phụ trách việc thực hiện và triển khai các đề án, hạng mục CNTT.

- Phụ trách công tác nghiên cứu, phát triển;

- Báo cáo, tổng hợp;

 - Công tác đối ngoại.

Chuyên viên

Bà Đinh Thị Phương Thảo
Bà Đinh Thị Phương Thảo

Điện thoại cơ quan: 38291875

Email liên lạc: dtpthao.sgddt@tphcm.gov.vn; dinhthao@hcm.edu.vn

- Phụ trách công tác tổng hợp

- Triển khai các hạng mục CNTT

- Phối hợp quản lý Hệ thống CSDL dùng chung Ngành GDĐT;

- Quản trị Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Sở GD&ĐT

- Phụ trách công tác Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính (phối hợp với Văn phòng Sở GD&ĐT)

- Quản trị hệ thống Thư điện tử (email) tên miền giáo dục @hcm.edu.vn

- Kiêm nhiệm công tác Thủ quỹ và Tổ trưởng công đoàn Trung tâm.

- Phối hợp tham mưu các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động trong Trung tâm.

Ông Nguyễn Hà Nguyên
Ông Nguyễn Hà Nguyên

Điện thoại cơ quan: 38291875

Email liên lạc: hanguyen@hcm.edu.vn

- Quản trị hệ thống CSDL dùng chung Ngành GD&ĐT Thành phố.

- Quản trị hệ thống máy chủ đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung.

- Nguyên cứu, thẩm định và đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT&TT trong quản lý công tác quản lý, điều hành của Ngành GD&ĐT Thành phố.

- Xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Ngành GD&ĐT Thành phố.

Trương Hữu Thành
Trương Hữu Thành

Điện thoại cơ quan: 38291875

Email liên lạc: huuthanh@hcm.edu.vn

- Xây dựng các ứng dụng và phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của ngành GD&ĐT.

- Hỗ trợ quản trị hệ thống CSDL dùng chung của ngành GD&ĐT.

- Phối hợp quản trị hệ thống máy chủ đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung.

- Phối hợp quản trị hệ thống Cổng thông tin điện tử.

- Phối hợp tổ chức các kỳ thi, lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo chuyên đề trong giảng dạy, học tập.
Nguyễn Thanh Minh Thông
Nguyễn Thanh Minh Thông

Điện thoại cơ quan: 38291875

Email liên lạc: nguyenthong@hcm.edu.vn

- Xây dựng các ứng dụng và phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của ngành GD&ĐT.

- Hỗ trợ Quản trị hệ thống mạng cơ quan Sở; sửa chữa máy tính cơ quan Sở;

- Phối hợp Quản trị hệ thống Phòng họp trực tuyến cơ quan Sở GD&ĐT.

- Hỗ trợ - Thu thập, đăng bài, quản lý thông tin các hoạt động của ngành GD&ĐT.
Phạm Thị Kim Oanh
Phạm Thị Kim Oanh

Điện thoại cơ quan: 38291875

Phụ trách Chương trình giáo dục

Kế toán

Bà Hồng Thị Ngọc Trang
Bà Hồng Thị Ngọc Trang

Điện thoại cơ quan: 38291875

Email liên lạc: ngoctrang@hcm.edu.vn

- Tham mưu lãnh đạo công tác tài chính kế toán theo quy định: hạch toán, tiền lương, thu-chi tài chính, mua sắm tài sản theo dõi các hợp đồng hợp tác, hợp đồng kinh tế…

- Phối hợp tham mưu các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động trong Trung tâm.

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích