Thứ sáu, 13/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 3188

Tập huấn triển khai định hướng giáo dục STEM năm học 2019 - 2020

          Với định hướng tổ chức dạy học tiếp cận công nghệ 4.0 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao năng lực tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường phổ thông, xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường, trong các ngày 11 và 12/9/2010, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn triển khai định hướng giáo dục STEM cho cán bộ quản lý và giáo viên của thành phố.

          Tham dự tập huấn có hơn 500 cán bộ quản lý, giáo viên các bộ môn của các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở của thành phố.

          Một số hình ảnh của đợt tập huấn

 

 

 

 

 

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86