Tuần lễ “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện từ ngày 8/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Thứ năm, 12/8/2021, 11:44
Lượt đọc: 804

Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV

Tác giả: Văn phòng Đảng ủy
Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Thành ủy

164