Thứ tư, 8/12/2021, 14:58
Lượt đọc: 433

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 – 2022

Tuyên truyền, phổ biến thông tin, các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai, hướng dẫn một số nội dung trong giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” và “Trường học xanh” năm học 2021 – 2022; hoạt động giáo dục và truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 – 2022

Nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin, các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai, hướng dẫn một số nội dung trong giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022, triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” và “Trường học xanh” năm học 2021 – 2022; hoạt động giáo dục và truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng thời thực hiện các biện pháp, yêu cầu về cơ sở vật chất đối với trường học khi học sinh đi học trở lại; thực hiện Kế hoạch số 3312/KH-SGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2021, sáng ngày 8 tháng 12 năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Với các nội dung trọng tâm là: định hướng một số nội dung trọng tâm trong giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022; bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố; tuyên truyền, phổ biến, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các quy định về bảo vệ môi trường; triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức về bảo vệ môi trường” và hướng dẫn, xây dựng mô hình “Trường học Xanh” trên toàn địa bàn thành phố; hoạt động giáo dục và truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng thời thực hiện các biện pháp, yêu cầu về cơ sở vật chất đối với trường học khi học sinh đi học trở lại.

Đến tham dự chương trình tập huấn có sự hiện diện:

Về phía lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Ông Dương Trí Dũng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Ông Trịnh Duy Trọng- Trưởng phòng phòng Chính trị, tư tưởng.

3. Bà Cao Thị Thiên Phúc – Phó trưởng phòng Chính trị, tư tưởng.

Về phía Các Sở ban ngành phối hợp thực hiện và là báo cáo viên cho chuyên đề cho chương trình tập huấn:

  1. Thạc sĩ Ngô Nguyễn Ngọc Thanh– Phó Chi Cục Trưởng Chi Cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  2. Thạc sĩ Bác sĩ Đào Phú Khánh - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh tại chương trình:

 

 

Tác giả: Thúy Uyên
Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởng

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86