Thứ tư, 27/3/2019, 0:0
Lượt đọc: 252

Hội nghị Tổng kết năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019 Công tác Kế hoạch - Tài chính.

Sáng ngày Thứ 6 - 08/3/2019 , Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019 Công tác Kế hoạch - Tài chính

Thực hiện Kế hoạch năm học 2018-2019, chiều ngày 3/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 công tác Kế hoạch - Tài chính.

Đại biểu tham dự hội nghị:

  Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

  Ông Dương Trí Dũng - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo.

  Cùng các ông bà là Lãnh đạo các Phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện. Hiệu trưởng và kế toán các trường THPT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sau đây là mốt số hình ảnh hội nghị:

 

 

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo.

 

 

Một số hình ảnh khác của Hội nghị: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phòng KHTC

163