Thứ tư, 12/1/2022, 14:31
Lượt đọc: 543

Hội nghị trực tuyến Triển khai hoạt động thi đua năm học 2021 - 2022

     Sáng 12/1/2022, Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến Triển khai hoạt động thi đua năm học 2021 - 2022 của Cụm thi đua số 1 (gồm Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Thành phố Đà Nẵng, Sở GD&ĐT Thành phố Cần Thơ và Sở GD&ĐT Thành phố Hải Phòng) với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, các vụ cục thuộc Bộ GD&ĐT, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng thuộc 5 Sở GD&ĐT trong cụm thi đua.

     Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 báo cáo các nội dung:

     - Dự thảo KH hoạt động và Quy chế hoạt động Cụm thi đua số 1.

     - Tổng hợp đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của Bộ GDĐT.

     - Tổng hợp đăng ký và giới thiệu các mô hình mới, các điển hình tiên tiến phong trào thi đua.

     Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự chỉ đạo từ phía Thứ trưởng, lãnh đạo các vụ, cục của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT có ý kiến trao đổi, thảo luận và nghe báo cáo chuyên đề giới thiệu mô hình mới, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh: Giải pháp dạy học trực tiếp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     Hội nghị thành công tốt đẹp với việc Ký kết giao ước thi đua của các Sở GD&ĐT trong Cụm thi đua số 1.

Điểm cầu Sở GD&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh ký kết Giao ước thi đua

Tác giả: Đặng Minh Thông
Nguồn tin: Văn phòng Sở

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163