Thứ sáu, 12/11/2021, 13:15
Lượt đọc: 169

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức "Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022", Cấp học Mầm non nhằm tiếp tục phát triển Giáo dục Mầm non trong giai đoạn mới.

Thành phần tham dự

Tham dự trực tiếp:

        Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

 • Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 • Bà Lý Thị Sương - Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;
 • Ông Tống Phước Lộc - Trưởng phòng Tổ chức Cán Bộ;
 • Ông Huỳnh Xuân Tưởng - Phó Chánh Thanh tra; 
 • Ông Lê Văn Dần - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy; 
 • Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục;
 • Bà Trần Thị Kim Thanh - Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Chuyên nghiệp và Đại học;
 • Cùng các Chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non,
  Về phía Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:
 • Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Hiệu trưởng các trường Mầm non trực thuộc;
 • Cụm trưởng Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu:

 • Chuyên viên Tổ mầm non các Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Thành phần Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;
 • Hiệu trưởng các trường mầm non công lập và ngoài công lập;
 • Đại diện nhóm, lớp Mẫu giáo độc lập tư thục;