Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 12/1/2016, 0:0
Lượt đọc: 409

Hội nghị tập huấn phương pháp tiếp cận dựa trên quyền trong lập kế hoạch giáo dục

Ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo

Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

hướng dẫn phương pháp tiếp cận quyền trong lập kế hoạch giáo dục.

 

PHẦN TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN

 

 

87