Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ ba, 6/12/2016, 0:0
Lượt đọc: 352

Hội nghị giao ban công tác kế toán các đơn vị khối Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Thực hiện theo Kế hoạch năm học 2016-2017. Ngày 21/10/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban công tác kế toán các đơn vị khối Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Hội nghị nhằm đánh giá công tác tài chính, kế toán, công tác xây dựng và chấp hành dự toán năm 2016 của các đơn vị. Hội nghị đồng thời cũng trao đổi các nội dung về việc tổ chức thu các khoản thu đầu năm học 2016-2017 theo quy định, chuẩn bị cho công tác tài chính cuối năm 2016 cũng như xây dựng dự toán năm 2017.

Thành phần tham dự:

- Chủ trì Hội nghị: ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tham dự hội nghị gồm có: Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Thanh tra và Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo