Thứ tư, 27/10/2021, 9:18
Lượt đọc: 493

Bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến nội dung "Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non theo Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non và Hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 của Bậc học Mầm non"- Trực tuyến

Hôm này ngày 27 tháng 10 năm 2021, Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến nội dung: "Thực hiện Chương trình Giáo dục Mầm non theo Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non và Hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục" theo kế hoạch năm học 2021-2022 của Bậc học Mầm non.

Thành phần tham dự

* Về phía điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Bà Lương Thị Hồng Điệp -Trưởng phòng Giáo dục Mầm non

- Bà Lý Thị Sương - Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non;

- Cùng các Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

* Báo cáo viên:

- Bà Lương Thị Hồng Điệp-Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo 

* Về phía điểm cầu thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

- Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Giáo dục Mầm non;

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường Mầm non công lập; Chủ nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo;

Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

- Ban giám hiệu Trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp trực tuyến: