Thứ sáu, 26/11/2021, 16:28
Lượt đọc: 428

Bồi dưỡng chuyên môn nội dung "Rút kinh nghiệm công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non" - Trực tuyến

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến nội dung "Rút kinh nghiệm công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non" theo kế hoạch năm học 2021-2022 của Bậc học Mầm non.

* Về phía điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh: 

- Bà Lương Thị Hồng Điệp -Trưởng phòng Giáo dục Mầm non

- Bà Lý Thị Sương - Phó Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non;

- Cùng các Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

* Báo cáo viên:

- Bà Lý Thị Sương - Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non

* Về phía điểm cầu thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

 - Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo;

+ Lãnh đạo và Chuyên viên phụ trách Giáo dục Mầm non;

+ Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên Trường Mầm non công lập, ngoài công lập;

+ Chủ nhóm trẻ, lớp Mẫu giáo;

Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên Trường Mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh của buổi họp trực tuyến: