Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ bảy, 30/11/2019, 9:59
Lượt đọc: 344

Đăng ký tham dự Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An Ninh THPT năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 3314/KH-GDĐT-TrH ngày 18/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An Ninh năm 2020,

các đơn vị (THPT) tiến hành đăng ký tham dự Hội thao theo kế hoạch trên.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/12/2019 đến 17h00, ngày 20/12/2019.

Sau khi đăng ký (trên hệ thống thông tin quản lý của nhà trường), các đơn vị cần kiểm tra lại danh sách đăng ký trên trang dữ liệu Giáo dục Trung học (chuyentruong.hcm.edu.vn hoặc quanly.hcm.edu.vn).

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86