Thứ tư, 4/4/2018, 16:5
Lượt đọc: 99

Báo cáo Tư vấn du học năm 2017

Thực hiện văn bản số 254/QHQT ngày 20/3/2018 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Kính gửi:    Ông/ Bà Giám đốc các tổ chức tư vấn du học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

86