Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ tư, 4/4/2018, 16:5
Lượt đọc: 277

Báo cáo Tư vấn du học năm 2017

Thực hiện văn bản số 254/QHQT ngày 20/3/2018 của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Kính gửi:    Ông/ Bà Giám đốc các tổ chức tư vấn du học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86