Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ năm, 4/3/2021, 11:48
Lượt đọc: 814

Về tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện phiếu điều tra của các cơ sở trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88