Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ hai, 15/3/2021, 8:36
Lượt đọc: 843

Về Hội nghị "Tổng kết công tác Kế hoạch - Tài chính năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021"

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88