Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022
Thứ sáu, 25/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 825

Họp triển khai thực hiện kỳ báo cáo thống kê đầu năm học 2020-2021 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận, huyện)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88