Thứ ba, 15/12/2020, 0:0
Lượt đọc: 209

GIẤY MỜI Dự Hội nghị giao ban chuyên môn khối Trung học phổ thông và Giáo dục Thường xuyên Lần 1, năm học 2020 - 2021

Thời gian: 8g00 ngày 17 tháng 12 năm 2020 (Thứ Năm) Địa điểm: Hội trường 2.1 - Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tin cùng chuyên mục

86